Bejelentői kérdőív

Ezen a weboldalon az Ön foglalkoztatójára vonatkozó, jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt jelenthet be. A rendszer igénybevétele a bejelentő számára az eljárás minden szakaszában ingyenes.

Az ügyvédi iroda a bejelentéseket és azok iratanyagát más tevékenységétől elkülönítve, ügyvédi titoktartás mellett kezeli. Az ügyvédi iroda a bejelentéssel, az az alapján folytatott vizsgálattal és a megtett intézkedésekkel kapcsolatos adatokat – a bejelentő védelme és az érdekében tett intézkedések utólagos igazolhatósága céljából – az utolsó vizsgálati cselekmény vagy intézkedés befejezésétől számított öt évig megőrzi.

Figyelmeztetjük, hogy amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy Ön rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt, és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, illetve alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatai az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadásra kerülnek.

Kérjük, hogy olvassa el a Panaszkezelési tájékoztatót és az Adatkezelési tájékoztatót, amelyek részletezik a bejelentővédelmi rendszer működését, továbbá összefoglalják az eljárás menetét, valamint a résztvevők jogait és kötelezettségeit.

Felhívjuk figyelmét, hogy a nem azonosítható személy által beküldött űrlap nem minősül bejelentésnek, ezért annak érdemi vizsgálata nem történik meg.