hu en De

dr. László András

Tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte. Pályafutása során dolgozott a Külkereskedelmi és a Pénzügyminisztériumban, az Országos Tervhivatalban, valamint a magánszférában is. Jelentős tapasztalattal rendelkezik vállalat-reorganizációs és vállalatfelvásárlási ügyekben. 1998 óta ügyvéd, az iroda egyik alapítója. Az első budapesti Lion’s Club tagja.

 

Főbb szakterületei:

  • cégek: cégalapítás, cégmódosítás, kötelező adatváltozások bejelentése, törzstőke emelése és leszállítása, végelszámolás, átalakulás (szétválás, beolvadás stb.), vállalatfelvásárlás, vagyonrendezési eljárás, kereskedelmi jog, értékpapírjog
  • civil szervezetek: alapítványok, egyesületek alapítása, változásaik és megszűnésük bejegyeztetése, közhasznú jogállással kapcsolatos ügyintézés
  • adójog: képviselet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a bíróság előtti eljárásokban
  • közbeszerzések: jogi tanácsadás és képviselet a Közbeszerzési Döntőbizottság és a bíróság előtti eljárásokban
  • szerződések: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási stb. szerződések készítése és véleményezése, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, letétkezelés, szerződésszegésből fakadó kárigények
  • jogi képviselet: polgári jogi, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási perekben, hatósági eljárásokban, alkotmányjogi panaszeljárásban, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban
  • családjog: tanácsadás, házassági szerződések megszövegezése, egyezségkötések, vagyonközösségi megállapodások
  • öröklési jog: végrendeletek és öröklési szerződések készítése, kötelesrészi igények érvényesítése, jogi képviselet ellátása hagyatéki eljárások és öröklési perek során

 

Idegennyelv-ismeret:

  • angol
  • orosz

 

Elérhetőségei:« vissza

Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda

A Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda - ezen a néven - 1999. január 1. napjával kezdte meg tevékenységét Budapesten. Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást (jogi tanácsadás, szerződéskötés, peres és peren kívüli képviselet) nyújt a gazdasági élet résztvevőinek, ezen belül elsősorban üzleti, társasági, öröklési, kereskedelmi és közigazgatási jogra szakosodott.

 

Impresszum

Ezt a honlapot a Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.) bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. 

Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu
Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu