hu en De

dr. Kiss Elemér

Jogi diplomáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Korábban több mint harminc éven át dolgozott a közigazgatásban, többek között a Miniszterelnöki Hivatal vezetőjeként. A Magyar Közlöny korábbi szerkesztője és a 2006-os szövetkezeti törvény kodifikátora. 1991 óta ügyvéd, az iroda társalapítója. Szereti a teniszt és az angol nyelvű irodalmat, szabadidejében szőlőt művel.

 

Főbb szakterületei:

  • büntetőjog: védői feladatok ellátása a nyomozóhatóságok és a bíróság előtt büntetőeljárásokban (pl.: költségvetési csalás, pénzmosás, sikkasztás, hivatali visszaélés, hűtlen kezelés, közlekedési bűncselekmények stb.)
  • jogi képviselet: munkaügyi, polgári jogi és közigazgatási perekben, hatósági eljárásokban (pl.: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtt), alkotmányjogi panaszeljárásban, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban
  • szerződések: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási stb. szerződések készítése és véleményezése, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, letétkezelés, szerződésszegésből fakadó kárigények érvényesítése
  • családjog: tanácsadás, házassági szerződések megszövegezése, válóperes képviselet, egyezségkötések, élettársi vagyonközösség kérdései
  • személyiségi jogi ügyek: sérelemdíj iránti igények érvényesítése, sajtó-helyreigazítási ügyek, közérdekű adatokkal kapcsolatos perek
  • kereskedelmi jog: építési beruházásokkal kapcsolatos ügyek

 

Idegennyelv-ismeret:

  • angol

 

Elérhetőségei:« vissza

Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda

A Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda - ezen a néven - 1999. január 1. napjával kezdte meg tevékenységét Budapesten. Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást (jogi tanácsadás, szerződéskötés, peres és peren kívüli képviselet) nyújt a gazdasági élet résztvevőinek, ezen belül elsősorban üzleti, társasági, öröklési, kereskedelmi és közigazgatási jogra szakosodott.

 

Impresszum

Ezt a honlapot a Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.) bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. 

Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu
Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu