hu en De

dr. Kiss Dominika Szilvia

Tanulmányait a Pasaréti Gimnáziumban és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte. 2011-ben csatlakozott irodánkhoz, és az azóta eltelt időben jelentős peres gyakorlatra tett szert. 2016 óta ügyvéd. Sporttal kapcsolódik ki; rendszeresen kerékpározik, teniszezik és kirándul.

 

Főbb szakterületei:

 • cégek: cégalapítás, cégmódosítás, kötelező adatváltozások bejelentése, törzstőke emelése és leszállítása, végelszámolás, átalakulás, vagyonrendezési eljárás
 • civil szervezetek: alapítványok, egyesületek, szövetségek alapítása, változásaik és megszűnésük bejegyeztetése, közhasznú jogállással kapcsolatos ügyintézés
 • munkajog: tanácsadás, munkaszerződések és felmondási iratok megszövegezése, peres és peren kívüli jogi képviselet ellátása
 • bejelentővédelmi ügyvéd
 • büntetőjog: védői feladatok ellátása a nyomozóhatóságok és a bíróság előtt büntetőeljárásokban (pl.: költségvetési csalás, pénzmosás, sikkasztás, hivatali visszaélés, hűtlen kezelés, közlekedési bűncselekmények stb.), sértett jogi képviseletének ellátása
 • szerződések: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási stb. szerződések készítése és véleményezése, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, letétkezelés, szerződésszegésből fakadó kárigények
 • jogi képviselet: peren kívül, bíróság előtti perekben, hatósági eljárásokban (pl.: fizetési meghagyás, kisajátítási eljárás, engedélyezési eljárások stb.)
 • családjog: tanácsadás, házassági szerződések megszövegezése, válóperes képviselet, egyezségkötések, élettársi vagyonközösség kérdései
 • öröklési jog: végrendeletek és öröklési szerződések készítése, kötelesrészi igények érvényesítése, jogi képviselet ellátása hagyatéki eljárások és öröklési perek során

 

Idegennyelv-ismeret:

 • angol
 • spanyol

 

Elérhetőségei:« vissza

Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda

A Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda - ezen a néven - 1999. január 1. napjával kezdte meg tevékenységét Budapesten. Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást (jogi tanácsadás, szerződéskötés, peres és peren kívüli képviselet) nyújt a gazdasági élet résztvevőinek, ezen belül elsősorban üzleti, társasági, öröklési, kereskedelmi és közigazgatási jogra szakosodott.

 

Impresszum

Ezt a honlapot a Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.) bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. 

Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu
Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu