hu en De

dr. Kiss Dániel Bálint

Tanulmányait az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Győri Tagozatán végezte. A kétezres évek elején a Jogtanácsadó című folyóirat külső szerkesztője volt. 2005 nyarán csatlakozott irodánkhoz, 2010 óta ügyvéd. Jogi képviselőként járt el az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarája előtt 2021 novemberében. Az "Alkotmány Blvd" című ismeretterjesztő könyv szerzője. Szabadidejében teniszezik, a kortárs magyar irodalmat és a színházat kedveli.

 

Főbb szakterületei:

  • szerződések: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási stb. szerződések készítése és véleményezése, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, letétkezelés, szerződésszegésből fakadó kárigények, termőföldekkel kapcsolatos ügyintézés
  • jogi képviselet: peren kívül, bíróság előtti perekben, hatósági eljárásokban (pl.: fizetési meghagyás, kisajátítási eljárás, engedélyezési eljárások stb.), alkotmányjogi panaszeljárásban az Alkotmánybíróság előtt, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásokban
  • bejelentővédelmi ügyvéd
  • munkajog: tanácsadás, munkaszerződések és felmondási iratok megszövegezése, peres és peren kívüli jogi képviselet ellátása
  • öröklési jog: végrendeletek és öröklési szerződések készítése, kötelesrészi igények érvényesítése, jogi képviselet ellátása hagyatéki eljárások és öröklési perek során
  • személyiségi jogi ügyek: sérelemdíj iránti igények érvényesítése, sajtó-helyreigazítási ügyek, közérdekű adatokkal kapcsolatos perek
  • családjog: tanácsadás, házassági szerződések megszövegezése, válóperes képviselet

 

Idegennyelv-ismeret:

  • angol (jogi szaknyelvi vizsga, ILEC, 2011.)
  • német (jogi szaknyelvi vizsga, Profex, 2013.)

 

Elérhetőségei:« vissza

Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda

A Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda - ezen a néven - 1999. január 1. napjával kezdte meg tevékenységét Budapesten. Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást (jogi tanácsadás, szerződéskötés, peres és peren kívüli képviselet) nyújt a gazdasági élet résztvevőinek, ezen belül elsősorban üzleti, társasági, öröklési, kereskedelmi és közigazgatási jogra szakosodott.

 

Impresszum

Ezt a honlapot a Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.) bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. 

Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu
Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu