hu en De

dr. Kiss Dániel Bálint

Tanulmányait az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban és az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Győri Tagozatán végezte. A kétezres évek elején a Jogtanácsadó című folyóirat külső szerkesztője volt. 2005 nyarán csatlakozott irodánkhoz, 2010 óta ügyvéd. Az "Alkotmány Blvd" című ismeretterjesztő könyv szerzője. Szabadidejében teniszezik, a kortárs magyar irodalmat és a színházat kedveli.

 

Főbb szakterületei:

  • szerződések: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási stb. szerződések készítése és véleményezése, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, letétkezelés, szerződésszegésből fakadó kárigények, termőföldekkel kapcsolatos ügyintézés
  • jogi képviselet: peren kívül, bíróság előtti perekben, hatósági eljárásokban (pl.: fizetési meghagyás, kisajátítási eljárás, engedélyezési eljárások stb.), alkotmányjogi panaszeljárásban az Alkotmánybíróság előtt, az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásokban
  • munkajog: tanácsadás, munkaszerződések és felmondási iratok megszövegezése, peres és peren kívüli jogi képviselet ellátása
  • öröklési jog: végrendeletek és öröklési szerződések készítése, kötelesrészi igények érvényesítése, jogi képviselet ellátása hagyatéki eljárások és öröklési perek során
  • személyiségi jogi ügyek: sérelemdíj iránti igények érvényesítése, sajtó-helyreigazítási ügyek, közérdekű adatokkal kapcsolatos perek
  • családjog: tanácsadás, házassági szerződések megszövegezése, válóperes képviselet

 

Idegennyelv-ismeret:

  • angol (jogi szaknyelvi vizsga, ILEC, 2011.)
  • német (jogi szaknyelvi vizsga, Profex, 2013.)

 

Elérhetőségei:« vissza

Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda

A Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda - ezen a néven - 1999. január 1. napjával kezdte meg tevékenységét Budapesten. Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást (jogi tanácsadás, szerződéskötés, peres és peren kívüli képviselet) nyújt a gazdasági élet résztvevőinek, ezen belül elsősorban üzleti, társasági, öröklési, kereskedelmi és közigazgatási jogra szakosodott.

 

Impresszum

Ezt a honlapot a Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.) bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. 

Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu
Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu