hu en De

dr. Forgács János

Tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte. Pályafutása során mindvégig a civil szférában dolgozott, kezdetben jogtanácsosként, majd ügyvédként. Másfél évtizeden át a Budapesti Ügyvédi Kamara titkára, az ezredfordulón a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülésének tagja volt. 1990 óta ügyvéd, az iroda egyik alapítója. Szenvedélyes műtárgy- és óragyűjtő.

 

Főbb szakterületei:

  • büntetőjog: védői feladatok ellátása büntetőeljárásokban (pl.: költségvetési csalás, pénzmosás, hűtlen kezelés, sikkasztás, hivatali visszaélés, közlekedési bűncselekmények stb.)
  • jogi képviselet: polgári jogvitákban, perben és peren kívül
  • szerződések: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási stb. szerződések készítése és véleményezése, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, letétkezelés, szerződésszegésből fakadó kárigények érvényesítése
  • családjog: tanácsadás, házassági szerződések megszövegezése, válóperes képviselet, egyezségkötések
  • kereskedelmi jog: építési beruházásokkal kapcsolatos ügyek

 

Idegennyelv-ismeret:

  • angol
  • latin

 

Elérhetőségei:« vissza

Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda

A Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda - ezen a néven - 1999. január 1. napjával kezdte meg tevékenységét Budapesten. Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást (jogi tanácsadás, szerződéskötés, peres és peren kívüli képviselet) nyújt a gazdasági élet résztvevőinek, ezen belül elsősorban üzleti, társasági, öröklési, kereskedelmi és közigazgatási jogra szakosodott.

 

Impresszum

Ezt a honlapot a Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.) bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. 

Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu
Kapcsolat

1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.

Postacím: 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel.: +36-1-269-2084, +36-1-269-2085

Fax: +36-1-311-2607

E-Mail: iroda@forgacs-kiss.hu