A Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda – ezen a néven – 1999. január 1. napjával kezdte meg tevékenységét Budapesten. Az alapítók: dr. Forgács János, dr. Kiss Elemér és dr. László András több mint harminc éves jogászi tapasztalattal rendelkeznek.

Ügyvédeink angol és német tárgyalási szintű nyelvtudásuk révén hatékony jogi tanácsadást nyújtanak a külföldi ügyfelek részére is.

Irodánk teljes körű jogi szolgáltatást (jogi tanácsadás, szerződéskötés, peres és peren kívüli képviselet) nyújt a gazdasági élet résztvevőinek, ezen belül elsősorban üzleti, társasági, öröklési, kereskedelmi és közigazgatási jogra szakosodott. Számottevő tapasztalattal rendelkezünk továbbá az ingatlan-nyilvántartási eljárások (termőföld-adásvétel, telekalakítás), építőipari beruházások, a versenyjogi és közbeszerzési ügyek, az értékpapírügyletek, végrehajtási eljárások, a vállalatfelvásárlások és reorganizáció, a vállalatfinanszírozás, bankügyletek, adójog, vagyonkezelés, munkajog területén, a rendes és választottbíróság előtti peres eljárásokban, továbbá az alkotmányjogi panaszeljárásokban, valamint a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásokban (ideértve a hazai peres eljárások elhúzódása miatti panaszok előterjesztését is). Az Iroda a büntető ügyszak területéről elsősorban gazdasági és hivatali bűncselekményekkel kapcsolatos védői feladatokra specializálódott.

Irodánk célja a megbízásaink gyakorlatias, ügyfélközpontú kezelése és megoldása.

Ügyfeleink elsősorban hazai és külföldi nagy és középvállalkozások, amelyek jelen vannak az ipar, a kereskedelem és a pénzügyek területén. Célunk a tartós ügyfélkapcsolatok kiépítése. A megbízásainkat minden esetben az elvégzendő munka mennyiségének, várható költségének gondos mérlegelését követően vállaljuk el. Ügyfeleink többségével hosszú évek óta tartó üzleti kapcsolatban állunk.

Az Iroda tagjai rendszeresen publikálnak és vesznek részt konferenciákon.

Az Iroda korszerű számítógép-hálózattal és telekommunikációs eszközökkel rendelkezik, a belvárosban található, a bírósági, hivatali és üzleti negyed közvetlen közelében.

 
forgacs-kiss.hu © 2013 Minden jog fenntartva.