1065 Budapest, Podmaniczky utca 16.
Levélcím : 1399 Budapest 62, Pf. 729

Tel: (0036 1) 269-2084, 269-2085
Fax: (0036 1) 311-2607
E-Mail: forgacs-kiss@t-online.hu


Ezt a honlapot a Forgács és Kiss Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (1055 Budapest, Szalay u. 7.) bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

forgacs-kiss.hu © 2013 Minden jog fenntartva.
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
Az Iroda a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány és az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium tartós támogatója.
forgacs-kiss.hu © 2013 Minden jog fenntartva.